O STOWARZYSZENIU

Towarzystwo Przyjaciół Fal Krótkich zostało powołane 20.05.2017 i zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 24.11.2017.

Członkami stowarzyszenia są osoby związane z szeroko pojętym krótkofalarstwem.

CELE STOWARZYSZENIA

Rozwój…

Wspieranie i rozwój idei politechnizacji społeczeństwa, szczególnie w sferze szeroko pojętych działań ruchu Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Popularyzacja…

Popularyzacja sportów krótkofalarskich, w szczególności wśród dzieci młodzieży na terenie województwa i regionu.

Wsparcie…

Wspieranie badań, eksperymentów oraz innowacji technicznych i naukowych w zakresie radiokomunikacji amatorskiej.

Reprezentowanie…

Reprezentowanie interesów członków wobec władz, instytucji oraz innych podmiotów.

STATUT

ZOBACZ PEŁNY STATUT STOWARZYSZENIA

WSTĄP

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

Zarząd Stowarzyszenia